Leto 2017:

 • Celotna izvedba geodetskih del na objektu večstanovanjskih objektov v Nazarju
 • Izdelava geodetskega načrta v k.o. Šmiklavž za potrebe izdelave OPPN v velikosti cca 36 ha
 • Izdelava geodetskih načrtov za potrebe projektiranja kolesarskih poti v skupni dolžini cca. 10 km

Leto 2016:

 • Izdelava geodetskih načrtov za potrebe projektiranja kolesarskih poti v skupni dolžini cca. 15 km
 • Izdelava geodetskega načrta območja objektov IGEM d.o.o. površine cca 2 ha
 • Celotna izvedba geodetskih del na objektu PRO AVTO NOVAK d.o.o. v Lokovici
 • Izdelava geodetskih načrtov občinskih cest v skupni dolžini cca 15 km
 • Celotna izvedba geodetskih del na objektu skladišča DAVIDV HRAM v Ljubnem

Leto 2015:

 • Izvedba natančnih opazovanj višinskih premikov novozgrajenih večstanovanjskih objektov in podzemne garaže v treh etažah na Gorici v Velenju
 • Izdelava preciznih geodetskih načrtov za potrebe projektiranja prestavitve visokonapetostnih daljnovodov v Smledniku
 • Izvedba preciznih meritev položaja in višin tirnic nakladalnega stroja na območju deponije premoga v Velenju
 • Geodetska dela na objektu Kovinarstvo Bučar v Poslovni coni Arnovski gozd

Leto 2014:

 • Meritve visoke natančnosti za potrebe montaže konstrukcije in opreme na objektu TEŠ BLOK 6, Šoštanj
 • Celotna geodetska dela pri izgradnji vodovoda v Savinjsko-Šaleški dolini v skupni dolžini več kot 15 km
 • Preko 350 individualnih strank

Leto 2012 in 2013:

 • Celotna geodetska dela na objektu poslovno stanovanjskih objektov na Gorici v Velenju
 • Meritve visoke natančnosti za potrebe montaže konstrukcije in opreme na objektu TEŠ BLOK 6, Šoštanj
 • Celotna geodetska dela pri izgradnji vodovoda v Savinjski dolini v skupni dolžini več kot 30 km
 • Preko 700 individualnih strank

Leto 2010 in 2011:

 • Opazovanje visoke natančnosti horizontalne in vertikalne mreže v času gradnje bloka 6 v TEŠ
 • Celotna geodetska dela ob izgradnji trgovskega centra TC3 Velenje
 • Odmera državnih cest v dolžini cca 40 km
 • Preko 800 individualnih strank

Leto 2009:

 • Celotna geodetska dela pri izgradnji nove avtobusne postaje v Velenju
 • Odmera državnih cest v dolžini 19 km
 • Preko 400 individualnih strank

Leto 2008:

 • Odmera kategoriziranih občinskih cest občin Velenje, Mislinja, Šoštanj, Dobrna, Nazarje.. v skupni dolžini cca 50 km
 • Preko 500 individualnih strank

Leto 2007:

 • Geodetska dela na poslovni coni Arnovski gozd Žalec

Leto 2006:

 • Poslovno-stanovanjski objekt Perovo Kamnik
 • Celotna geodetska dela pri izgradnji kanalizacije Mislinja v skupni dolžini cca 27 km

Leto 2005:

 • Geodetska dela na avtocestni bazi Novo Mesto
 • Geodetska dela pri izgradnji objekta LECLERC v Ljubljani
 • Celotna geodetska dela pri izgradnji nove osnovne šole v Šoštanju

Leto 2003:

 • Celotna geodetska dela pri izgradnji toplovodnega omrežja Nazarje

Leto 2002:

 • Zakoličba stebrov smučarskih naprav Celjska koča

Leto 2001:

 • Geodetska dela ob izgradnji vodovodnega in zasneževalnega sistema smučarskega centra Golte