Leto 2023:

 • Geodetska dela v okviru izgradnje 43 m visokega regalnega skladišča (dim 60 x 33 m) in logističnega objekta (dim 61 x 65 m) podjetja HELLA Saturnus Slovenija d.o.o.
 • Geodetska dela v okviru rekonstrukcije in prizidave doma za varstvo odraslih Velenje
 • Celotna izvedba geodetskih del pri izgradnji logističnega centra v Sežani (dim 409 x 150 m) s tlorisno površino 6,14 ha
 • Geodetska dela v okviru izgradnje 42 m visokega regalnega skladišča  in proizvodnje hale v Sladkem Vrhu

Leto 2022:

 • Geodetska dela v okviru prizidave zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju
 • Izvedba geodetskih del pri prizidavi obstoječe OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju
 • Izvedba geodetskih del pri izgradnji kolesarske povezave Velenje – Mozirje
 • Preko 160 individualnih strank
Vir: SSRS

Vir: SSRS

Leto 2021:

 • Izvedba geodetskih del prizidave obstoječega objekta fotometričnega laboratorija
 • Zakoličba geosond v okviru energetske sanacije stavb URI Soča – Orhideja in Vrtnica
 • Celotna izvedba geodetskih del gradnje poštno logističnega centra ŠIKA – objekt dim. 72×78 m
 • Izvedba geodetskih del pri gradnji stanovanjske soseske Pobrežje v Mariboru – 450 stanovanj
 • Preko 180 individualnih strank

Leto 2020:

 • Izvedba geodetskih del pri gradnji stavbe za trgovske in storitvene dejavnosti Velenje, Stari Trg
 • Geodetska dela v okviru gradnje poslovnega objekta ETOS PIC d.o.o.
 • Preko 150 individualnih strank

Leto 2019:

 • Izdelava geodetskega načrta po gradnji in zakoličevnje oskrbovanih stanovanj Velenje – 7 garsonjer in 8 enosobnih stanovanj
 • Preko 100 individualnih strank

Leto 2018:

 • Zakoličba objektov, izdelava geodetskega načrta po gradnji in vpis v kataster stavb stanovanjskih blokov Selo v Velenju – 117 stanovanj
 • Preko 140 individualnih strank

Leto 2017:

 • Celotna izvedba geodetskih del na objektu večstanovanjskih objektov v Nazarju
 • Izdelava geodetskega načrta v k.o. Šmiklavž za potrebe izdelave OPPN v velikosti cca 36 ha
 • Izdelava geodetskih načrtov za potrebe projektiranja kolesarskih poti v skupni dolžini cca. 10 km

Leto 2016:

 • Izdelava geodetskih načrtov za potrebe projektiranja kolesarskih poti v skupni dolžini cca. 15 km
 • Izdelava geodetskega načrta območja objektov IGEM d.o.o. površine cca 2 ha
 • Celotna izvedba geodetskih del na objektu PRO AVTO NOVAK d.o.o. v Lokovici
 • Izdelava geodetskih načrtov občinskih cest v skupni dolžini cca 15 km
 • Celotna izvedba geodetskih del na objektu skladišča DAVIDV HRAM v Ljubnem

Leto 2015:

 • Izvedba natančnih opazovanj višinskih premikov novozgrajenih večstanovanjskih objektov in podzemne garaže v treh etažah na Gorici v Velenju
 • Izdelava preciznih geodetskih načrtov za potrebe projektiranja prestavitve visokonapetostnih daljnovodov v Smledniku
 • Izvedba preciznih meritev položaja in višin tirnic nakladalnega stroja na območju deponije premoga v Velenju
 • Geodetska dela na objektu Kovinarstvo Bučar v Poslovni coni Arnovski gozd

Leto 2014:

 • Meritve visoke natančnosti za potrebe montaže konstrukcije in opreme na objektu TEŠ BLOK 6, Šoštanj
 • Celotna geodetska dela pri izgradnji vodovoda v Savinjsko-Šaleški dolini v skupni dolžini več kot 15 km
 • Preko 350 individualnih strank

Leto 2012 in 2013:

 • Celotna geodetska dela na objektu poslovno stanovanjskih objektov na Gorici v Velenju
 • Meritve visoke natančnosti za potrebe montaže konstrukcije in opreme na objektu TEŠ BLOK 6, Šoštanj
 • Celotna geodetska dela pri izgradnji vodovoda v Savinjski dolini v skupni dolžini več kot 30 km
 • Preko 700 individualnih strank

Leto 2010 in 2011:

 • Opazovanje visoke natančnosti horizontalne in vertikalne mreže v času gradnje bloka 6 v TEŠ
 • Celotna geodetska dela ob izgradnji trgovskega centra TC3 Velenje
 • Odmera državnih cest v dolžini cca 40 km
 • Preko 800 individualnih strank

Leto 2009:

 • Celotna geodetska dela pri izgradnji nove avtobusne postaje v Velenju
 • Odmera državnih cest v dolžini 19 km
 • Preko 400 individualnih strank

Leto 2008:

 • Odmera kategoriziranih občinskih cest občin Velenje, Mislinja, Šoštanj, Dobrna, Nazarje.. v skupni dolžini cca 50 km
 • Preko 500 individualnih strank

Leto 2007:

 • Geodetska dela na poslovni coni Arnovski gozd Žalec

Leto 2006:

 • Poslovno-stanovanjski objekt Perovo Kamnik
 • Celotna geodetska dela pri izgradnji kanalizacije Mislinja v skupni dolžini cca 27 km

Leto 2005:

 • Geodetska dela na avtocestni bazi Novo Mesto
 • Geodetska dela pri izgradnji objekta LECLERC v Ljubljani
 • Celotna geodetska dela pri izgradnji nove osnovne šole v Šoštanju

Leto 2003:

 • Celotna geodetska dela pri izgradnji toplovodnega omrežja Nazarje

Leto 2002:

 • Zakoličba stebrov smučarskih naprav Celjska koča

Leto 2001:

 • Geodetska dela ob izgradnji vodovodnega in zasneževalnega sistema smučarskega centra Golte